żywioł Ziemia

Cechy charakteru związane z poszczególnymi znakami zodiaku

Cechy charakteru związane z poszczególnymi znakami zodiaku

Każdy z dwunastu znaków zodiaku posiada pewne charakterystyczne cechy odróżniające go od pozostałych. Istotne przy tym jest, że owe cechy danego znaku najsilniej przejawiają się wówczas, gdy w danym znaku, czyli w przypisanym mu obszarze nieba, akurat przebywa Słońce, bądź gdy dany znak znajduje się na ascendencie, czyli – kiedy wschodzi. Kiedy natomiast w znakach […]

Read More →

Read More →

Top